Německý jazyk

10.9. -14.9.2018
uč. str. 8 otázky a odpovědi
uč. str. 10 kvíz 
uč. str. 11 E-Mail, Sprachbausteine
uč. str. 12 Hörverstehen
PS str. 5 cv. 4, 5
PS str. 6 cv. 6, 8, 10
PS str. 7 cv. 11, 12, 14