Sledujte novinky!

Tyto stránky jsou určené především pro rodiče a žáky 9. třídy. Slouží k doplnění informací v žákovské knížce!

Pro 8. a 9. ročník slouží jako online podpora výuky Nj.